...

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Jesteśmy z Tobą w kontakcie

O DZIAŁANIACH FUNDACJI

Razem możemy więcej

Pracujemy na rzecz budowania trwałych relacji opartych na szacunku i zrozumieniu między Polakami a Marokańczykami. Doceniamy różnorodność kulturową i dążymy do wzajemnego wzbogacania się przez wymianę doświadczeń.

Promujemy otwartość na różnorodność kulturową, religijną i społeczną. Wszystkie nasze działania są prowadzone z poszanowaniem różnic i dążeniem do zrozumienia innych perspektyw.

Dążymy do budowania silnych partnerstw z organizacjami, instytucjami i jednostkami, które wspierają naszą misję. Współpraca jest kluczowa, aby osiągnąć nasze cele i wywierać pozytywny wpływ na społeczności polską i marokańską.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.